Dla firm

Dla firm 2018-02-05T07:52:19+00:00

Korzyści płynące z udziału w projekcie poprzez przyjęcie stażysty:

– opłacamy stypendium stażowe, co zwalnia Państwa z wypłacania wynagrodzenia,
– oferujemy przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikację, które może się odbyć przed lub w trakcie stażu w celu lepszego przygotowania uczestnika do odbycia stażu,
– w przypadku możliwości zatrudnienia stażysty oferujemy przeprowadzenie dodatkowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje przed podjęciem pracy w Państwa firmie,
– uczestnik może brać udział w szeregu szkoleń podnoszących kompetencje pracy w grupie, komunikacji i autoprezentacji,
– poniesiemy koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy oraz z eksploatacją materiałów przez stażystę,
– refundujemy wynagrodzenie opiekuna stażu.

Gwarantujemy, że przyszły stażysta będzie wybrany zgodnie z Państwa oczekiwaniami i będzie spełniał wymagania danego stanowiska.

Jeśli Państwa firma jest otwarta na przyjęcie uczestnika naszego projektu na staż

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

do poprania:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU_DLA FIRM

Rozmiar czcionki
Kontrast